Diş Çekimi Nasıl Yapılır? Cerrahi Diş Çekim Fiyatları Ne Kadar?

diş çekimi

Her ne kadar dişlerimizin ömür boyu ağzımızda kalmasını arzulasakta bazen diş çekimi bizi büyük bir ağrı ve ızdıraptan kurtaran yegane çözüm olabilir.

Gece boyu hiç dinmeyen bir diş ağrısı sabahın ilk ışıkları ile birlikte diş hekimi muayenehanesinin önünde belirmenize neden olur.

Bu rehberimizde basit ve kırık kökler için cerrahi diş çekimi nasıl yapılır ve diş çekim ücretleri, fiyatları ne kadar açıklamaya çalıştık.

Diş Çekimi

Diş çekimi; diş çürükleri yada diş eti hastalıkları nedeniyle ağızda tutulması mümkün olmayan yada önerilmeyen dişlerin elevatör ve davye adı verilen en aletkeri vasıtası ile ittirilerek yerinden hareketlendirilmesi ve çıkarılması işlemidir.

Dişler, çene kemiğine sharpey lifleri adı verilen, periodontal ligament uzantıları olan ince bağlar ile tutunur ve direk olarak çene kemiği ile bitişik değildir.

Bu nedenle dişin çıkartılması gerektiği olgularda, dişler yuvasında ittirilip döndürülerek hareketlendirilir. Bu sayede bu ince lifler kopar ve dişin bir pens ile tutulup çekilerek yuvasından dışarı doğru çıkması mümkün olur.

Dişler, açık (basit) ve kapalı (cerrahi) olmak üzere iki farklı teknikle çekilir.

kırık diş çekimi

Basit Diş Çekimi

Basit diş çekimi olarakta adlandırılan kapalı çekim genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve ağrısızdır. İşlem aşamaları ise şu şekilde sıralanabilir:

 1. Dişin yada bölgenin uyuşturulması: Üst çene dişleri ile alt çene ön tarafta yer alan dişler, diş köklerine yakın noktalardan yapılan anestezi ile lokal olarak uyuşturulur. Alt çene azı diş çekimi esnasında ise alt çenenin yarısı yani dişin bulunduğu taraf komple uyuşturulur.
 2. Diş etinin gevşetilmesi: Uyuşukluk sağlandıktan sonra dişi çevreleyen yapışık diş eti dokusu bir elevatör yardımı ile gevşetilerek diş ile olan yapışıklığı ortadan kaldırılır.
 3. Dişin hareketlendirilmesi: Dişe uygun olan bir davye ile diş kavranır ve ileri geri yavaşça ittirilerek hareketlendirilir. Bu sayede hem diş ile kemik arasında olan bağlar koparak diş gevşer, hemde dişin çevresindeki kemiğin esneyerek genişlemesi sağlanır.
 4. Dişin çıkartılması: Artık çene kemiği ile hiç bir bağı kalmayan diş, karşı çene yönünde çekilerek yuvasından çıkartılır. Çekim bölgesine bir spanç yada pamuk yerleştirilerek kanama kontrolü sağlanır.
cerrahi diş çekimi

Cerrahi Diş Çekimi

Cerrahi diş çekimi, dişin kapalı teknikle çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygulanan,  dişe ulaşmak için diş etinin kesilerek açılmasını ve diş üzerindeki kemiğin kaldırılarak çıkarılmasını içeren bir prosedürdür. Cerrahi çekimi gerektiren bazı durumlar şunlardır:

 • Anormal kök yapısına sahip dişler (dileserasyon v.b.)
 • Hipersementoze dişler
 • Çene kemiğine yapışık (ankiloze) dişler
 • Çene kemiğine gömülü yada yarı gömülü vaziyette bulunan dişler
 • Daha önceki diş çekimlerinden kalan lezyonlu kırık kökler
 • Enfekte olmayan ancak üzerine protez yapıldığı zaman problem çıkarabilecek olan kırık kök parçaları

Cerrahi diş çekimi nasıl yapılır?

 1. Flap kaldırılması: Ağız içerisinde görünmeyen diş / kök yüzeyi ulaşmak için diş eti bir miktar kesilerek, dişin bulunduğu bölgedeki kemik yüzeyine ulaşılır.
 2. Kemik kaldırılması: Diş etinin altında bulunan kemik dokusu bir miktar kaldırılarak bir pencere oluşturulur ve bu pencereden diş kök yüzeyine ulaşılır.
 3. Dişin çıkarılması: Dişi çevreleyen kemik yeterince uzaklaştırıldığında, dişin çıkarılmasına engel herhangi bir doku kalmaz ve diş hareketlendirilerek çıkartılır. Bazı durumlarda, çok miktarda kemik dokusu kaldırmamak amacıyla dişin bir kaç parçaya bölünerek çıkarılması düşünülebilir.
 4. Yaranın kapatılması: Cerrahi diş çekimi esnasında açılan diş eti flebi tekrar açılan bölgeye doğru kapatılarak, dikilir ve bölgeye bir spanç (pamuk) yerleştirilerek hastadan ısırması istenerek operasyon sonlandırılır.

Ne zaman bir dişi çekmek gerekir?

 • İleri derecede diş eti iltihabı gibi dişi çene kemiğine bağlı tutan liflerin zarar gördüğü ve kemik erimesine bağlı olarak dişlerin aşırı derecede sallandığı, tedavisi mümkün olmayan olgular
 • Dişin kök ucunda kanal tedavisi ya da apikal rezeksiyon ile tedavisi mümkün olmayan iltihap yada kist bulunması
 • Dişin kök yüzeyine doğru uzanan uzun aksı boyunca oluşan kırıklar
 • Diş kök yüzeyinde orta üçlüde mevcut olan yatay aksı boyunca oluşan kırıklar
 • Protetik tedavi esnasında protez dişin yapılmasına engel teşkil eden ya da uzun vadeli gelecek vaat etmeyen dişler
 • Düşme zamanı geldiği halde düşmemiş olan süt dişlerinin, alttan gelen daimi dişin mevcut olduğu durumlarda çekimi düşünülebilir
 • Ortodontik tedavi esnasında diğer dişlerin düzgün bir şekilde sıralanması için yer darlığı mevcut ise, yer açmak için ortodontistin kararı ile küçük azı yada yirmilik dişlerin çekimi gerekebilir.
 • Gelecek yıllarda patolojik sonuçlar oluşturma ihtimali bulunan süpernumerer dişler ile, çene kemiğinde normal pozisyonlarına yerleşememiş 20lik dişler, hem patolojik lezyon oluşumunu engellemek hem de komşu dişleri korumak amacıyla çekilebilir.
 • Düşme zamanı geldiği halde düşmemiş olan süt dişlerinin, alttan gelen daimi dişin mevcut olduğu durumlarda çekimi düşünülebilir
 • Çene kırığı olgularında, kırık hattında bulunan ve sallanan dişlerin çekimi gerekebilir.

Diş çekimine engel olan durumlar

Lokal Kontrendikasyonlar

 • Dişte akut bir enfeksiyonun neden olduğu şişlik, şiddetli ağrı ve çene hareketlerinde kısıtlılık mevcut ise öncelikle bu akut enfeksiyonun tedavi edilmesi gerekir.
 • Çene kırığı hattında bulunan ve kırık hattının birbiri ile bağlı kalmasına faydası olan ve akut yada kronik herhangi bir enfeksiyon bulgusu göstermeyen dişler.
 • Dişe komşu malign bir tümör var ise, tümörün yayılmasını önlemek amacıyla diş çekimi ertelenebilir.

Genel Tıbbi Kontrendikasyonlar

 • Kanın pıhtılaşmasına engel olan hemofili gibi koagülopatisi olan hastalarda gerekli önlemler alınmadan çekim yapılmamalıdır.
 • Kontrol altında olmayan hipertansiyon, diyabet gibi metabolik hastalıkları olan hastalar
 • Yeni geçirilmiş (6 ay) kalp krizi hikayesi olan ve şiddetli kardiyovasküler yetmezliği bulunan kalp hastaları
 • Bifosfonat içeren kemoterapotik ilaç kullanan hastalarda çekim sonrası nekroz oluşma riskinden dolayı çekim önerilmez.
 • Radyoterapi esnasında iyileşmede gecikme, kemiğin iyileşmemesi ve nekroze olması gibi riskler nedeniyle tedavi ertelenebilir.
 • Ayrıca antikoagülan, glukortikoid ve immun sistemi baskılayıcı ileç kullanan hastalara dikkatli yaklaşılmalıdır.
diş çekimi fiyatları ücretleri

Diş Çekim Fiyatları ve Ücretleri

ProsedürFiyatı
Diş Çekimi230TL
Komplikasyonlu (Cerrahi) Diş Çekimi395TL
Gömülü Diş Operasyonu740TL
Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu)1120TL
Alveolit Cerrahi Tedavisi385TL

Kırık (Kök) Diş Çekimi

Bazen basit diş çekimi esnasında çok ince veya eğri kökler kırılarak çene kemiği içerisinde kalabilir. Derinde kalan kırık kök diş çekimi şu şekilde yapılır:

 1. Alveol kemiğinde gümülü kalan kırık kök hizasına gelen kısımda diş eti flebi kaldırılarak alttaki kemiğe ulaşılır.
 2. Kök hizasındaki kemik dokusu uzaklaştırılarak diş köküne ulaşılır.
 3. Kökler genellikle kolay kareket edebilecek şekilde serbesttir. Bir elevatör yardımıyla itilerek çıkartılır.

Kırık kök parçaları ne zaman çıkrılmadan bırakılabilir?

Kırık kök parçasının çıkarılması için aşırı miktarda kemik dokusu kaldırılması gereken durumlarda kar/zarar değerlendirmesi yapılır ve enfekte olmayan bu kök parçaları şu durumlarda çıkartılmadan bırakılabilir:

 • Kırılan kök parçası enfekte olmamalıdır.
 • Radyografide kök çevresinde enfeksiyon belirtisi olan radyolüsent görüntü olmamalıdır.
 • Kök parçası 5mmden büyük olmamalıdır. Büyük kökler, eksik diş bölgesine ileride yapılan protezin baskısı ile sürmeye çalışabilir ve ileride çıkartılması protezin tutuculuğu üzerinde negatif etkiye neden olabilir.

Komplikasyonlu Diş Çekimi

Komplikasyonlu diş çekimi; basit teknikle çekimi mümkün olmayan diş ve diş köklerinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu terim genellikle dişin kronunun tamamen harabiyete uğradığı ve ağızda dişi tutacak sağlam bir diş dokusu bulunmadığı diş köklerinin çıkarılmasını tanımlamak için kullanılmaktadır. Bazen normalden fazla sayıda yada eğri köklere sahip olan dişlerin de bir kaç parçaya ayrılarak çıkartılması gerekebilir.

Diş Çekimi Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Diş çekiminden sonraki ilk bir kaç saat, tercien uyuşukluk geçene kadar birşeyler yiyip içmeyiniz.
 • Doktorunuzun yerleştirmiş olduğu tamponu 20 dakika boyunca sıkıca ısırarak tutun.
 • Takip eden ilk 24 saat içerisinde fiziksel aktivitelerden uzak durun. Kanamanın tekrar başlamasını engellemek için tükürmeyin ve ağzınızı çalkalamayın.
 • Çekimden sonra başınızın altına iki adet yastık koyarak dinlenin. Başı yukarda tutmak kanamayı azaltmaya yardımcı olur.
 • En az bir gün sigara kullanmayın.

Diş çekiminden sonra ağrı ve kanama kontrolü hakkında daha detaylı bilgiye bu makaleden ulaşabilirsiniz:

https://antalyadisklinigi.com/dis-cekimi-sonrasi/

SSS

Hamilelikte diş çekimi yapılır mı?

Evet, zorunlu durumlarda ağızda enfeksiyon kaynağı olabilecek bir dişten korunmak adına, sizi takip eden kadın doğum uzmanı doktorunuzun da konsültasyonu ile gebelik döneminde diş çekimi yapılabilir. Zorunlu olmayan diş tedavileri gebelik sonrasına, ertelenmiş tedaviler ise gebeliğin ikinci üç aylık döneminde gerçekleştirilmelidir.

Apseli (iltihaplı) diş çekimi yapılır mı?

Kronik apseli bir dişin çekimi yapılabilir ancak dişte akut iltihap var ise öncelikle apse tedavisi yapılmalı, sonrasında diş çekilmelidir.

Diş çekimi ne kadar sürer?

Lokal anestezi süresi de dahil olmak üzere, komplikasyonsuz bir diş çekimi ortalama 5-6 dakika sürer.

Diş çekimi sonrası sigara içebilir miyim?

Hayır, sigara kullanımı kanın pıhtılaşmasını ve yara iyileşmesini olumsuz etkilediği için, çekimden sonraki ilk bir kaç saat sigara içmemelisiniz. Ayrıca sigara içerken oluşan vakum etkisi kan pıhtısının yerineden oynamasına neden olabilir. En iyisi siz bugün sigara içmeyin.

Diş çekimi acıtır mı?

Hayır, tedaviden önce lokal anestezikler vasıtası ile çekilmesi planlanan diş iyice uyuşturulur ve ağrı yada acı hissetmezsiniz.

Kırık diş çekimi zor mu?

Genel olarak kırık diş çekimi, normal çekimden biraz daha uzun sürer. Bunun nedeni; çekimi yapan hekimin kırık dişi tutacak diş dokusu bulamadığı için, kökü parçalara ayırması yada tutacak bir alan hazırlamasından kaynaklıdır. Ancak bu işlem hekimin işini zorlaştırmaz.

Azı diş çekim ücreti ne kadar?

Azı diş çekim ücreti; 2020 yılı için diş hekimleri birliğinin belirlemiş olduğu tarifeye göre 175TL dir.

Diş çekim fiyatları nedir?

TDB rehber tarifesine göre 2020 yılı için basit diş çekimi fiyatı 175TL, komplikasyonlu (cerrahi) diş çekim fiyatı 305TL dir.

Umarız cerrahi ve kırık diş çekimi ve fiyatları üzerine hazırlamış olduğumuz bu makale tedavi süreciniz ile ilgili size detaylı bilgiyi sağlayabilmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir